Pelastussuunnitelma asiantuntevasti ja yksilöllisesti räätälöitynä

Pelastussuunnitelma tehdään pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti. Joissain tapauksissa tarvitaan erillistä suunnitelmaa (ravintolat, päiväkodit jne.) omaa toimintaa varten. BF-Safe Oy laatii yksilölliset pelastussuunnitelmat kiinteistöihin ja yrityksille. Tarjoamme myös tarvittaessa siihen liittyvää koulutusta. Toimimme pääkaupunkiseudulla, tarvittaessa ympäri Suomen.

Pelastussuunnitelman tarkoitus

 • Saada ihmiset tunnistamaan ympäristönsä riskit
 • Ehkäistä tapaturmat ja onnettomuudet
 • Varautua onnettomuustilanteisiin ja toimimaan niissä

Millaisiin paikkoihin pelastussuunnitelmaa tarvitaan?

Pelastussuunnitelmia tehdään mm. vähintään kolmen asunnon asuintaloihin, yli 50 hengen yrityksiin, sairaaloihin, vanhainkoteihin päiväkoteihin ja muihin hoitolaitoksiin, hotelleihin, suuriin kokoontumis- ja liiketiloihin, sekä suurehkoihin varasto- ja tuotantotiloihin. Pelastussuunnitelmat on laadittava myös yli 200 hengen yleisötapahtumiin ja yli 20 hengen tilapäiseen joukkomajoitukseen. Pelastuslaista ja asetuksesta löytyvät tarkemmat ohjeet ja määritelmät.

Pelastussuunnitelma

Kiinteistö kierretään (esim. huoltomiehen tai turvallisuusvastaavan kanssa) ja käydään läpi talon tekniikka, mahdolliset riskitekijät ja turvallisuusjärjestelyt. Tärkeistä paloteknisistä ja turvallisuuteen liittyvistä kohdista otetaan kuvat pelastussuunnitelmaa varten. Pelastussuunnitelma jaetaan kaikille sitä tarvitseville ja tarvittaessa pidetään siihen liittyvä info-tilaisuus. Talon ilmoitustaululle laitamme ”Turvallisuustiedote”-ohjeen.

Nykyinen pelastuslaki

1.7.2011 voimaan tullut pelastuslaki sisältää mm. seuraavia edellytyksiä.

14 § Omatoiminen varautuminen

Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa sekä yleisötilaisuuksia.

15 § Pelastussuunnitelma

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelman sisällöstä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

407/2011 Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

 • 1§:ssä on lista niistä kohteista, joihin pelastussuunnitelma tulee laatia
 • 2§:ssä on pelastussuunnitelman sisältö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Lähetä meille viesti, palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

BF-Safe Oy
Ahdinkuja 4
01420 VANTAA

Y-tunnus: 26802781
Puh: +358503407407

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.

3. Rekisterin nimi

BF-Safe Oy:n asiakas-, markkinointi- ja ajankohtaiskirjeen tilanneiden rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoitetiedot
 • Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Luotettava kumppani

Suosittele meitä

Facebook Twitter 3Jaa